Nytt navn og ny drakt

Fordypning Forming endrer navn til Kunstpedagogisk fordypning i forming. Innholdet endrer seg også en del da det er lagt inn en tverrfaglig modul på 10 studiepoeng. Denne modulen består av drama, forming og musikk. Utover denne endringen skal vi ta vare på det beste fra mange år med forming fordypning og videreutvikle dette.

INFO OM FORDYPNINGEN

Kunstpedagogisk fordypning i Forming er en praktisk og teoretisk fordypning med vekt på kunstnerisk virksomhet på eget nivå og iforhold til kunstpedagogisk arbeid med barn i barnehage. Du vil gjennom studiet arbeide med impulser fra kunst og kulturopplevelser i inn og utland som grunnlag for individuelle og kollektive skapende prosesser. Gjennom studiet vil du møte ulike
materialgrupper, uttrykksformer og arbeidsformer. I undervisningen vil vi blant annet ha fokus på papir, bilde, tre, street art, installasjon, ready mades, tekstil, skulptur og digital bildebehandling. Vi vil også ha fokus på teori om kunst, estetikk, lek, kreativitet, kunstmøter og de yngste barna, verksted, barns medvirkning, dokumentasjon og eksempler fra en rekke prosjekter
med kunstfaglig virksomhet i barnehage.Fordypningen er delt inn i 3 hovedemner: Hovedemne 1: Praktisk skapende arbeid med materialer, redskaper og teknikker Hovedemne 2: Teoretisk og kunstdidaktisk arbeid med forming Hovedemne 3: Tverrfaglig samspill mellom fagene, drama, forming og musikk Til eksamen skal du skrive en fagartikkel om noe du brenner for, arbeide med en tverrfaglig kunstnerisk produksjon i gruppe og fordype deg i en individuell skapende prosess. Vi har tradisjon for å dra til BARCELONA på studietur og ellers oppleve mye kunst og kultur i Oslos mange museer, plasser og gater. Velger du kunstpedagogisk fordypning i forming får du også et spennende skapende fellesskap med andre og en solid kompetanse for å bidra til å utvikle et kvalitativt godt innhold i morgendagens barnehage!

 

Kunstpedagogisk fordypning i Forming er en
praktisk og teoretisk fordypning med vekt på
kunstnerisk virksomhet på eget nivå og i
forhold til kunstpedagogisk arbeid med barn i
barnehage. Du vil gjennom studiet arbeide
med impulser fra kunst og kulturopplevelser i
inn og utland som grunnlag for individuelle og
kollektive skapende prosesser.
Gjennom studiet vil du møte ulike
materialgrupper, uttrykksformer og
arbeidsformer. I undervisningen vil vi blant
annet ha fokus på papir, bilde, tre, street art,
installasjon, ready mades, tekstil, skulptur og digital bildebehandling. Vi vil også ha
fokus på teori om kunst, estetikk, lek, kreativitet, kunstmøter og de yngste barna,
verksted, barns medvirkning, dokumentasjon og eksempler fra en rekke prosjekter
med kunstfaglig virksomhet i barnehage.
Fordypningen er delt inn i 3 hovedemner:
Hovedemne 1: Praktisk skapende arbeid med materialer, redskaper og teknikker
Hovedemne 2: Teoretisk og kunstdidaktisk arbeid med forming
Hovedemne 3: Tverrfaglig samspill mellom fagene, drama, forming og musikk
Til eksamen skal du skrive en fagartikkel om
noe du brenner for, arbeide med en
tverrfaglig kunstnerisk produksjon i gruppe
og fordype deg i en individuell skapende
prosess.
Vi har tradisjon for å dra til BARCELONA på
studietur og ellers oppleve mye kunst og
kultur i Oslos mange museer, plasser og
gater. Velger du kunstpedagogisk fordypning
i forming får du også et spennende skapende
fellesskap med andre og en solid kompetanse
for å bidra til å utvikle et kvalitativt godt
innhold i morgendagens barnehage!
Sjekk fordypningens egen blogg på:
https://formskaperne.wordpress.com
Reklamer

Ernesto Neto

I går besøkte fordypningsklassen utstillingen Intimacy av Ernesto Neto på Astrup Fearnly Museet for Moderne Kunst. Dette var en fascinerende og sanselig opplevelse. Lukt, form, vekt, materialitet, undring og fantasi er noen stikkord som kan beskrive møter med Neto sine verk.

På nettet finnes mange bilder, filmer og intervju med Neto til inspirasjon. Mange av hans installasjoner er monumentale verk i monumentale bygg.  Flere filmer viser mennesker i interaksjon med hans verk.

«Rosa puppesjokk for turistene»

er overskriften når Ditt Oslo dekker en av fordypningsklassens Street Art-prosjekter. Om det er et sjokk kan vel diskuteres, men poenget til gruppa er å bruke Street Art som uttrykk for å promotere en god sak. Vi i lærerteamet synes det er flott at kunstfag i førskolelærerutdanningen kan kommunisere i det offentlige rom på denne måten. Se også bilder her.

Se også innslag på Østlandssendingen 13.10.2010

Inspirasjon til prosjekt i Steet Art

Street Art er en kunstform som forholder seg til offentlig rom.  I  følge Wikipedia kan kunstformen defineres på følgende måte: art developed in public spaces — that is, «in the streets» — though the term usually refers to unsanctioned art, as opposed to government sponsored initiatives. The term can include traditional graffiti artwork, stencil graffiti, sticker art, wheatpasting and street poster art, video projection, art intervention, guerrilla art, flash mobbing and street installations. Typically, the term street art or the more specific post-graffiti is used to distinguish contemporary public-space artwork from territorial graffiti, vandalism, and corporate art.

Street Art: Joshua Allen Harris’ Inflatable Bag Monsters

The Crevasse – Making of 3D Street Art

Banksy in Palestine

Living Decay

 

Høstutstillingen

Høstutstillingen vises i perioden 11. september til 10. oktober kl 11.00-18.00. Offentlig omvisning hver tirsdag kl 17.00

Med reir som inspirasjon…….

Studentene ved forming fordypning har arbeidet med skulptur i materialer som kvist, papir, pappmasjé, ståltråd og lignende.  Formuttrykket skulle være inspirert av reirformer fra naturen. Oppgavens tittel er «Man ligger som man reder».

Intervju med Marita Lien Olsen som har laget ”Livets hengekøye”


Hva er tanken bak redet ditt? Tanken var at jeg forbinder rede med et hjem som er trygt, samtidig som de ofte henger høyt i trærne og er litt usikre.

Hva er inspirasjonen din? Generelt fuglereder og igloer.

Har du noe erfaring med trematerialer i barnehagen? Jeg har drevet med bunter med de minste, det var en kjempesuksess!

Har du fått ny kunnskap under prosessen? Ja, pappmasjé er nytt for meg.

Hvordan vil du jobbe videre med trematerialer i barnehagen? Jeg vil fortsette med bunter eller kanskje lage et rede med barna, kanskje et stort som de kan bruke som lekeapparat.

Intervju med Kristin Kirkeby Granlund som har laget «Løsrivelse»

Hva er tanken bak verket ditt? Tanken er den om en dame som har forlatt redet. Hun forlater den rollen hun har hatt, selv om det er mindre og mindre av dette idag er det tanken min.

Hva er inspirasjonen din? Ja, det er jo det å forlate et rede som utviklet seg til det å forlate en rolle.

Har du noen erfaring med å jobbe med tremateriale i barnehagen? Bare helt enkle ting, sånn som snekkerverksted hvor vi har laget trebåter og trebiler. Jeg synes det burde vært mer, og jeg opplever at det arbeidet som har vært gjort har vært  låst fast i gamle spor. Vi har ikke greid å tenke nytt.


Har du fått noen ny kunnskap i prosessen?
Jeg føler at jeg har sluppet fantasien mye mer løs enn jeg gjorde før.  Jeg opplever at jeg har beveget meg bort fra «den gamle tralten» og fått en ny tankemåte.

Har du noen tanker om hvordan du kan jobbe videre? Det jeg veit er at jeg vil bruke mer naturmateriale i banehagen fremover. Kvister, pinner og greiner kan brukes på en ny måte. Jeg har opplevd at vi ofte i barnehagen har brukt det i todimensjonal form, på papir og lignende, men nå vil jeg bruke naturmateriale til å lage større, tredimensjonale former.

«Kunstmøter til inspirasjon» ved høgskolelektor
> Ann-Hege Lorvik Waterhouse, Høgskolen i Oslo
> – Om de minste barnas kunstmøter som gjenstand for undersøkelse og
> inspirasjon til eget kunstnerisk utviklingsarbeid»