Category Archives: info

Nytt navn og ny drakt

Fordypning Forming endrer navn til Kunstpedagogisk fordypning i forming. Innholdet endrer seg også en del da det er lagt inn en tverrfaglig modul på 10 studiepoeng. Denne modulen består av drama, forming og musikk. Utover denne endringen skal vi ta vare på det beste fra mange år med forming fordypning og videreutvikle dette.

INFO OM FORDYPNINGEN

Kunstpedagogisk fordypning i Forming er en praktisk og teoretisk fordypning med vekt på kunstnerisk virksomhet på eget nivå og iforhold til kunstpedagogisk arbeid med barn i barnehage. Du vil gjennom studiet arbeide med impulser fra kunst og kulturopplevelser i inn og utland som grunnlag for individuelle og kollektive skapende prosesser. Gjennom studiet vil du møte ulike
materialgrupper, uttrykksformer og arbeidsformer. I undervisningen vil vi blant annet ha fokus på papir, bilde, tre, street art, installasjon, ready mades, tekstil, skulptur og digital bildebehandling. Vi vil også ha fokus på teori om kunst, estetikk, lek, kreativitet, kunstmøter og de yngste barna, verksted, barns medvirkning, dokumentasjon og eksempler fra en rekke prosjekter
med kunstfaglig virksomhet i barnehage.Fordypningen er delt inn i 3 hovedemner: Hovedemne 1: Praktisk skapende arbeid med materialer, redskaper og teknikker Hovedemne 2: Teoretisk og kunstdidaktisk arbeid med forming Hovedemne 3: Tverrfaglig samspill mellom fagene, drama, forming og musikk Til eksamen skal du skrive en fagartikkel om noe du brenner for, arbeide med en tverrfaglig kunstnerisk produksjon i gruppe og fordype deg i en individuell skapende prosess. Vi har tradisjon for å dra til BARCELONA på studietur og ellers oppleve mye kunst og kultur i Oslos mange museer, plasser og gater. Velger du kunstpedagogisk fordypning i forming får du også et spennende skapende fellesskap med andre og en solid kompetanse for å bidra til å utvikle et kvalitativt godt innhold i morgendagens barnehage!

 

Kunstpedagogisk fordypning i Forming er en
praktisk og teoretisk fordypning med vekt på
kunstnerisk virksomhet på eget nivå og i
forhold til kunstpedagogisk arbeid med barn i
barnehage. Du vil gjennom studiet arbeide
med impulser fra kunst og kulturopplevelser i
inn og utland som grunnlag for individuelle og
kollektive skapende prosesser.
Gjennom studiet vil du møte ulike
materialgrupper, uttrykksformer og
arbeidsformer. I undervisningen vil vi blant
annet ha fokus på papir, bilde, tre, street art,
installasjon, ready mades, tekstil, skulptur og digital bildebehandling. Vi vil også ha
fokus på teori om kunst, estetikk, lek, kreativitet, kunstmøter og de yngste barna,
verksted, barns medvirkning, dokumentasjon og eksempler fra en rekke prosjekter
med kunstfaglig virksomhet i barnehage.
Fordypningen er delt inn i 3 hovedemner:
Hovedemne 1: Praktisk skapende arbeid med materialer, redskaper og teknikker
Hovedemne 2: Teoretisk og kunstdidaktisk arbeid med forming
Hovedemne 3: Tverrfaglig samspill mellom fagene, drama, forming og musikk
Til eksamen skal du skrive en fagartikkel om
noe du brenner for, arbeide med en
tverrfaglig kunstnerisk produksjon i gruppe
og fordype deg i en individuell skapende
prosess.
Vi har tradisjon for å dra til BARCELONA på
studietur og ellers oppleve mye kunst og
kultur i Oslos mange museer, plasser og
gater. Velger du kunstpedagogisk fordypning
i forming får du også et spennende skapende
fellesskap med andre og en solid kompetanse
for å bidra til å utvikle et kvalitativt godt
innhold i morgendagens barnehage!
Sjekk fordypningens egen blogg på:
https://formskaperne.wordpress.com

Høstutstillingen

Høstutstillingen vises i perioden 11. september til 10. oktober kl 11.00-18.00. Offentlig omvisning hver tirsdag kl 17.00